HUMAN QUALITY MANAGEMENT

Human Quality Management werkt aan optimaliseren van organisatiestructuren door zich te richten op de ontwikkeling van mensen. Vergroten van de effectiviteit van de menselijke inzet is het doel.

De effectiviteit van mensen wordt groter wanneer ze zich beter richten op wat ze willen bereiken en wanneer ze dieper inzicht krijgen in hun doelgroep(en). De effectiviteit wordt eveneens groter wanneer een mens zich inzet voor doelstellingen die passen bij wie hij is en bij wie hij graag wil worden.

Eigen filosofie

Human Quality Management is in 1988 opgericht door Danielle Roex, directeur en gedelegeerd bestuurder van HQM nv.

Naast en tijdens het uitoefenen van haar beroep als door UKCP-erkend psychotherapeut en manager van revalidatiecentra ontwikkelde zij een denkmodel wat haar mogelijkheden gaf om haar (levens)filosofie te verbeelden. 'Het idee om deze filosofie te delen door middel van trainingen was geboren.'

In haar werk en denken staat de mens centraal. Ontwikkeling van de mens, ontdekking en ontplooiing van zijn talenten in de zoektocht naar optimaliseren van gewenst resultaat binnen een organisatorisch verband, vormen het uitgangspunt en tevens het doel.

Binnen dezelfde filosofie worden de diverse producten van HQM nog steeds verder ontwikkeld en verfijnd in hun relatie tot de doelgroepen.

Contextueel Proces Management Model (CPM-model)

De kracht van dit denkmodel ligt in zijn eenvoud en diepgang. Het geeft de dynamiek weer van de interactie tussen mensen maar ook de relatie met traditie en gewenst resultaat en de geschiedenis en cultuur van een individu of organisatie.

Het CPM-model en het gedachtegoed (de filosofie) vormen de basis van de HQM Trainingen en Coaching.

Getuigenis Prof. Dr. Loe Feijs

"Voor mijzelf hebben de trainingen en de MasterClass van HQM vanaf 1996 ongelooflijk veel bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben me leren omgaan met de complexe veranderingsprocessen waar ik destijds in het natuurkundig laboratorium waar ik werkte mee te maken had, en ook nu, bijvoorbeeld in mijn functie als hoogleraar aan een prestigieuze technische universiteit.

Het CPM-model van Danielle Roex is intellectueel zeer interessant, opgebouwd uit elementen van onder andere assertiviteit, mindfulness en psychosynthese.

Maar een training, coaching of advies is ook een ervaring, die subliem kan zijn, en méér is dan het begrijpen van de theorie. Inmiddels, ruim twintig jaar na de start, is uit de MasterClass een nieuwe generatie professionals voortgekomen die klaar staan om HQM verder te ontwikkelen en mee vorm te geven.

Zij combineren de ervaring van het moderne bedrijfsleven met bekwaamheid in het toepassen van het denkmodel en, last but not least, met een groot enthousiasme."

© 2015 HQM  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons