HUMAN QUALITY MANAGEMENT

HQM biedt 8 verschillende trainingen aan:

De HQM trainingen bestaan uit afzonderlijke eenheden (FlexComs) die elkaar opvolgen. FlexCom ZA  is toegankelijk voor alle medewerkers. Alle andere trainingen zijn geschikt voor medewerkers op HBO- en academisch niveau.

Schematische voorstelling volgorde FlexCom'sFlexCom 1 en 2 zijn opeenvolgende trainingen. FlexCom 2 kan gevolgd worden na FlexCom 1A en FlexCom 1B. Na FlexCom 2 kunnen FlexCom 3, 4, 5 of 6 in willekeurige volgorde worden gevolgd.

Wat is een FlexCom?

Het is een training met een seminargedeelte van vier dagen (alleen bij FlexCom 3 is dat vijf dagen) en ongeveer 6 weken later een follow-up van drie dagen. De duur, de omgeving en het aangename hotel zijn belangrijk vanuit het bezinningsaspect dat nagestreefd wordt.

Het uitsluitend volgen van FlexCom 1A of FlexCom 1B zal aan de deelnemer en zijn organisatie reeds een aanzienlijke meerwaarde bieden. Met de verschillende FlexCom’s willen we - binnen eenzelfde benadering - een permanente ontwikkelingskans aanbieden.

Welke meerwaarde biedt deelname aan een FlexCom voor jouw organisatie?

Jouw organisatie is zeer gebaat wanneer je jouw impact en effectiviteit vergroot. Wanneer je slagvaardig, proactief en met een hoge kwaliteitsstandaard invulling geeft aan je rol en functie. Wanneer je meedenkt over langere termijn opties en dit ook kenbaar maakt.

Verder is het belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan: dat je met verschillende persoonlijkheden door eenzelfde deur kan, dat je met ze kan samenwerken en dat je durft te confronteren waar nodig. Dat je daarmee de kunst bezit om je omgeving mee te nemen in het behalen van gezamenlijk gewenst resultaat. Maar ook dat je kan coachen en inspireren en zelf de inspiratie vindt die daarvoor nodig is.

Ook kan je samen met je leidinggevende je verdere ontwikkeling en daarmee je loopbaan nader overwegen. FlexCom zal je meer zicht geven op je bestaande kwaliteiten, bijvoorbeeld of je meer geschikt bent voor een leidinggevende dan wel voor een meer gespecialiseerde baan.

Waarom zou jij een FlexCom volgen?

Je bezint je op wat belangrijk voor je is: op ‘wat je hart doet zingen!’ Je kunt het volgen van een FlexCom een nadrukkelijk moment van ‘herinvesteren in jezelf’ noemen. Het is een soort moderne bezinning die je - nog beter dan je gewone vakantie - bij voorkeur ongeveer jaarlijks kan inplannen. Of telkens als je dringend aan nieuwe ademruimte toe bent, of als je diep wil nadenken over een volgende stap, of stilstaan bij een eventueel andere keuze. Of als je het gevoel hebt dat je ‘de spirit’ even kwijt bent...

Het is een psychische en mentale (her)bezinning, een verfrissing, een verademing. Het inspireert je. Je komt tot jezelf en dat voel je. Je voelt je kernachtiger en sterker, meer vrij. En/of je voelt je ontvankelijker, met meer begrip, verrijkt. Je voelt je beter in staat het contact aan te gaan over dingen waarover het wezenlijk gaat. Je kijkt in een spiegel. En je krijgt een spiegel voorgeschoteld waarin je kan zien waar je op dat moment staat.

Je kijkt naar je gewoonten die je - al dan niet gewenst - toch in een aantal patronen laten bewegen. Die patronen zijn vaak paden die je onbewust bewandelt. Wanneer je jouw gedrag of een benadering van een situatie wil vernieuwen of wil stoppen met je gewoonten - die je geen vooruitgang bieden - dan is het nodig om je gewoonten, of in ieder geval aspecten ervan - een halt toe te roepen. Je kan dat echter slechts in die mate dat je die gewoonten ook daadwerkelijk kent en leert kennen, ook in hun effecten. In een FlexCom doe je dat. Je kiest zelf welke effecten je onder ogen wilt nemen.

Welke benadering hebben we en door wie word je begeleid?

Alles wat we doen, alles wat we je aanraden, alle experimenten, denkkaders, benaderingsvormen zijn compleet transparant, zijn volledig te volgen en je kan alles volledig bevragen. Je blijft je eigen meester en je bepaalt welke suggesties je wilt volgen en welke niet.

Het gevolgde CPM-denkmodel (contextueel proces management model) wordt je ook aangeleerd, zodat je niet enkel de effecten c.q., de invloeden uit het programma (al dan niet) opneemt, maar ook het kader van waaruit gewerkt wordt mede kan beschouwen, bevragen en beoordelen.

De begeleiding gebeurt door mensen met veel ervaring, zowel over de innerlijke mens als over zijn omgevingssituatie: werk- en privésituatie worden benaderd vanuit je ‘mens-zijn’. Wij gaan ervan uit dat een persoon wel verschillende aspecten van zichzelf laat zien afhankelijk van de situatie, maar dat het toch dezelfde mens is die deze situaties aangaat. Afhankelijk van een situatie, komen eventueel verschillende en soms tegengestelde aspecten naar voor, maar ook dat zegt iets over die bepaalde mens. Wat het onderwerp is dat we bespreken, hangt in grote mate af van datgene dat je zelf ter sprake brengt. Dit wordt dan vanuit verschillende hoeken bekeken zodanig dat je verdieping, verruiming en inspiratie krijgt ten aanzien van je eerdere inzichten.

Confidentialiteit

Het is vanzelfsprekend dat er, buiten de context van het programma, niet gepraat wordt over de andere deelnemers. Processen en gebeurtenissen kunnen verteld worden wanneer ze losgekoppeld worden van namen of indicaties over deelnemers. De setting van het gebeuren moet voldoende veilig zijn opdat iedereen in alle gemoedsrust zou kunnen werken.

Daarnaast is het ook zo dat niemand verplicht is om verder of dieper te werken dan hij of zij wenst. Ook is het niet nodig dat alles gedeeld wordt met anderen. Wat je brengt en niet brengt bepaal je zelf, in eigen beleid.

Wel krijg je feedback zodat het kan gebeuren dat je te horen krijgt dat we bijvoorbeeld geen duidelijk beeld van je krijgen. Ook daar ga je mee om, in eigen beleid, volgens je eigen voorkeur.

Certificaat

Na deelname krijgt iedere deelnemer een certificaat dat de duur van het traject en de behandelde thema's vermeldt.

Locatie

Alle trainingen van HQM worden gegeven in: Landgoed de Rosep te Oisterwijk. www.rosep.com.

© 2015 HQM  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons